iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

HSI

Spoločnosť HSI patrí poskytovateľov komplexnýxh IT riešení na našom aj českom trhu. Ponúkajú prevádzkovo-technické informačné systémy, systémy pre správu majetku a iné. Okrem veľkých riešení majú v ponuke aplikácie pre zber a vyhodnotenie geodetických meraní , projektovanie pozemkových úprav alebo digitálny model.