iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty
Súvisiaca téma

Rodina produktov InRoads

Programové produkty firmy Bentley (na základe vzájomnej dohody prevzaté od Intergraph-u) sa používajú v inžinierskej praxi vo svete už od roku 1974. Od roku 1986 je k dispozícii užívateľom program InRoads, ako MDL aplikácia pre užívateľov MicroStation. V ďalšom období InRoads obsadzuje špičku v oblasti programov na podporu projektovania inžinierskych stavieb. Tento vývoj je priamym výsledkom inovatívneho prístupu našich užívateľov k používaniu programov a ich vstupom do vývoja našich produktov. Dnes ponúka Bentley Systems skupinu produktov s názvom InRoads. Sú to MS Windows aplikácie pracujúce s AutoCAD-om alebo MicroStation-om. Rodina produktov InRoads ponúka obsiahly balík pre projektovanie líniových stavieb, pre návrh stavieb do terénu, úprav územia alebo projekty krajinných úprav.
InRoads akceptuje Vaše pracovné postupy bez ohľadu na to, v akom CAD prostredí pracujete. Nemáte len možnosť zmeny medzi AutoCAD-om alebo MicroStation-om, ale máte dokonca k dispozícii v každom z CAD-ov tie isté nástroje pre projektovanie. Školenie pre rôzne CAD platformy nie je potrebné, čo prináša zvýšenie produktivity. Tieto produkty boli použité na takých projektoch ako rozšírenie Panamského prieplavu, alebo návrh nového letiska v Honk-Kongu. U nás to boli predovšetkým projekty viacerých úsekov diaľnic na západnom a strednom Slovensku, alebo štúdie záplav v úsekoch vybraných slovenských riek.


História
 

TDP    (Transportation Design Package)MSTN80-te roky
InRoadsMSTN80-te roky
InRoads V3.5, V4.0, V5.0MSTN1990-1993
InRoads for AutoCAD V1.0MSTN1996
InRoads V7.xMSTN1996
Civil SelectCAD V7,V8MSTN,ACAD,IntelliCAD1998
InRoads V8.3MSTN,ACAD2002
InRoads V8 2004 Edition  (V8.5)MSTN,ACAD2004
InRoads V8 XM Edition  (V8.9)MSTN,ACAD2007
InRoads V8i  (8.11)MSTN,ACAD2008
PowerCivil V8i  (8.11) SS1jadro MST2010
InRoads V8i SS2MSTN, ACAD2011


 

Bentley OpenRoads

Spoločnosť Bentley Systems oznámila nasadenie zdieľanej funkcionality medzi jej „civil“ produktami s  označením OpenRoads.

Je to technológia zdieľaného kódu medzi jej produktami InRoads, Geopak a MXROAD vo verzii V8i SELECTseries 3. Je to vyvrcholenie doterajšej snahy  o zjednotenie platforiem, ktorá začala uvedením "Roadway Modeler-u" a bude pokračovať ďalším vývojom. Používatelia budú tak mať možnosť profitovať zo zdieľaných inovácií  vo všetkých fázach života stavby: projektovania, výstavby aj správy inžnierskych diel.

Nová  funkcionalita je vyjadrená pojmami ako immersive modeling, design-time visualization, design intent capture and persistence, hypermodeling, information mobility a construction-driven engineering. Ako používatelia v praxi to môžeme vnímať ako prácu v prepojenom dátovom prostredí so snahou akceptovať požiadavky praxe projektanta, ale aj manažéra projektov a jeho neskoršieho správcu. Využívať sa pritom budú nové možnosti aplikácií verzie V8i SELECTseries 3. Bentley svedomito zapracováva tieto možnosti do každej produktovej línie, aby používatelia mali zabezpečený rovnaký funkčný štandard.

Greg Bentley, CEO Bentley Systems sa vyjadril v zmysle, že Bentley postupne starostlivo sprístupňuje výhody OpenRoads svojim používateľom systémov InRoads, Geopak a MXROAD tak, aby to nemalo deštruktívne účinky, ale umožnilo plynulú prácu na projektoch.

Inteligentné prvky umožňujú nastaviť vzťahy medzi súčasťami návrhu. Projektant sa môže sústrediť na návrh diela s možnosťou priebežných zmien (on the fly) s okamžitou odozvou v geometrii diela prezentovanej vo zvolenom vizualizačnom režime.

Funkcie vnoreného modelovania umožňujú vytvárať priebežné vizualizácie projektovaného stavu priebežne s interatívnymi zmenami parametrov návrhu. Aplikácia udržuje zadané informácie o modele stavby. Interaktívnou zmenou návrhu dochádza k jeho úprave s dodržaním ostatných parametrov a vzťahov. Toto nazývame vnoreným modelovaním, ktoré umožňuje inžinierom udržiavať si prehľad o celej stavbe.

Hypermodel je  spôsob prezentácie informácií priamo v 3D contexte, čiže v 3D modele stavby. Tento model funguje ako úložisko informácií pre vnorené vzťahy: medzi modelom a 2D kresbou, rastrami, fotografiami, mračnami bodov, škálovateľným terénnym modelom, hyperlinkami/odkazmi, nameranými alebo pnaprojektovanými dátami. Hypermodely v rámcii OpenRoads sprístupňujú informácie špecifické pre projektantov inžinierskych stavieb do prepojeného modelu stavby použiteľného počas celého života diela: od návrhu, výstavbu až po jeho správu.

Informačná mobilita – v našom prípade ju chápeme ako mobilitu dát a informácií o projektoch – je aplikovaná v rámci aktivity OpenRoads pre rôzne druhy informácií z rôznych oblastí: architektúry, stavebníctva, výstavby a prevádzky diel alebo tiež priestorových (geo) informácií. Používatelia z rôznych odvetví si môžu vymieňať dáta v zodpovedajúcom formáte a požadovanej presnosti.

OpenRoads poskytuje tieto možnosti prostredníctvom podpory i-modelov (kontajner dát rôzneho druhu). Takto poskytnuté dáta umožňujú posudzovať návrh diela, vizualizovať ho, riešiť kolízie a simulovať priebeh tvorby diela. Používatelia môžu dopĺňať údaje o komentáre a vytvárať 2D alebo 3D PDF výstupy pre širšie publikum.


Základné rozdelenie rodiny InRoads:

InRoads Site
InRoads
RailTrack
PowerCivil