iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Project Wise


Naša spoločnosť je autorizovaným partnerom Bentley Systems s certifikátom ProjectWise.


  ProjectWise prospekt Bentley

  ProjectWise prospekt iNGs
 
Project Wise využíva výhody Internetu a komunikačného protokolu TCP/IP tak, aby pomáhal členom projekčného tímu zdieľať dáta bez ohľadu na to kde sa práve nachádzajú a bez ohľadu na typ počítača, ktorý používajú. Takéto spoluprácu podporujúce prostredie, ktoré priniesol Internet, nebolo ešte pred pár rokmi predstaviteľné. Dnes je však už skutočnosťou a ich vývoj je veľmi dynamický tak, ako aj vývoj celého internetu.

Project Wise je riešením problému doručenia správnej informácie v správny čas na správne miesto. Vytvára nové možnosti riadenia zákaziek a spoluprácu pracovných tímov vo virtuálnom prostredí. Vedúci zákaziek môžu chrániť a centralizovať riadenie, mať a dať k dispozícii informácie potrebné k ďalšej práci.

ProjectWise

AssetWise a ProjectWise

Project Wise je postavený na trojvrstvovej klient/server architektúre. Tri vrstvy predstavujú tri úrovne počítačovej zodpovednosti: dátový server, aplikačný server a klientské pracovisko. Pri takomto scenári sú celopodnikové údaje uložené na jednom (alebo viacerých) dátových serveroch. Organizácia môže tak centralizovať správu týchto dát.

Aplikačný server podporuje logické a distribuované softvérové služby. Táto aplikačná vrstva obsahuje služby, ktoré spracovávajú dáta a sledujú postupy ich spracovania. Sústredením sledovania prístupov a distribúcie údajov z jedného zdroja na konečné miesto spracovania umožňuje spoločnostiam lepšie používať a spravovať ako dáta, tak aj postupy ich spracovania.

Klientská vrstva je rozhranie konkrétneho používateľa. Správou prístupu na centrálnej úrovni umožňuje vytvoriť čo najtenšieho klienta. Znamená to, že softvér klienta môže byť jednoduchší na používanie a nenáročnejší na technické vybavenie počítača.

Trojvrstvová architektúra sľubuje prispôsobiteľnosť pre využitie vo veľkých celopodnikových riešeniach. Umožňuje tiež prístup k informáciám cez rozhranie WWW (Word wide web). ProjectWise je klientsky neutrálny. Znamená to, že raz definované oprávnenia budú dostupné v každom klientskom rozhraní.

ProjectWise - Príklad nasadenia

ProjectWise - príklad rozhrania

Hlavné črty
 • základnou entitou spracovania sú dokumenty a zložky. Dokumenty sú ľubovoľné súbory spracovateľné určenou aplikáciou. Okrem takejto "klasickej" väzby na dokument má ProjectWise zabudovanú integráciu na vybrané aplikácie: pri štarte aplikácie a pokuse o otvorenie "jej" dokumentu sú ponúknuté ako prvé dátové zdroje spravované ProjectWise-om. Dokumenty majú priradené informácie: systémové alebo užívateľské, podrobnejšie popisujúce ich obsah. Dokumenty môžu byť združené do zložiek, pričom zložky môžu byť tiež nositeľmi niektorých vlastností.
 • centrálne ukladanie dát - Všetky dokumenty sú dostupné z hľadiska používateľa na jednom mieste bez ohľadu na to, kde sa fyzicky ukladajú. Skutočné miesto a systémové parametre súboru sú pre bežného používateľa odtienené a teda nedostupné. Po vyžiadaní si dokumentu je tento "vypožičaný" z centrálneho úložiska pre daného používateľa. Súčasne s tým, je dokument uzamknutý a ostatní majú prístup k nemu len v režime prehliadania. Po ukončení spracovania je dokument uvoľnený pre editáciu.
 • riadenie prístupu k dátam - Všetky požiadavky na spracovanie dokumentov sú filtrované cez databázový motor. Na prístup k dátam sa musí každý používateľ identifikovať menom a heslom. Systém potom umožní prihlásenému len takú funkčnosť, na akú má oprávnenie. Prístupové práva možno definovať na úrovni dokumentu, projektovej zložky alebo celého dátového zdroja (množiny projektových zložiek). Dedičnosť vlastností dokumentov (prístupové práva alebo pracovný postup) umožňuje vytvárať presné nastavenia dátového prostredia.
 • pripomienkovanie - v rámci riešenia je dodaný nástroj na tvorbu pripomienok k dokumentácii. Autor dokumentu má možnosť rýchlo pripojiť pripomienky a zapracovať zmeny.
 • riadenie pracovného toku - v dátovom prostredí ProjectWise je možno definovať pracovné postupy, ktoré sa napoja na konkrétne skupiny dokumentov. Po ukončení spracovanie dokumentu napr. vo fáze prípravy na schválenie môže byť dokument presunutý do fázy schvaľovania. K fázam možno pripojiť dynamickú zmenu prístupových práv k dokumentu, takže napr.: konštruktér stratí možnosť meniť dokument, pokiaľ je tento vo fáze schvaľovania.
 • správa verzií - používateľom je k dispozícii vždy aktuálna verzia dokumentu. Na požiadanie možno zobraziť predchádzajúce verzie a otvoriť si ich na spracovanie.
 • správa referencií - ProjectWise umožňuje sledovať vzájomné väzby medzi dokumentmi-výkresmi. Sleduje vzťahy medzi výkresmi a podáva používateľovi informáciu o použití výkresu ako referencie u iných výkresov. Táto výnimočná vlastnosť je k dispozícii ako pre používateľov MicroStation, tak aj AutoCADu.
 • publikovanie dát - k údajom spravovaným cez ProjectWise možno pristupovať rôznymi spôsobmi podľa toho, aké možnosti má používateľ: nachádza sa vo firme alebo je mimo sídla organizácie (klasický Windows prístup resp. Java alebo HTML prístup). Okrem toho, filozofia chráneného prístupu k dátam umožňuje zverejňovať vybrané skupiny údajov povereným osobám bez rizika úniku intelektuálne vlastníctva.


ProjectWise - výber integrovaných aplikácií

 Príklad využitia 

 • zobrazenie technických dát
 • prehliadanie postupu práce, kontrola termínov
 • prehliadanie použitých konštrukčných materiálov
 • zobrazenie fotografií a vizualizácií
 • zobrazenie faktúr
 • pripomienkovanie technických výkresov
 • tlač technických výkresov
 • organizovanie informácií o projekte
 • všetci členovia tímu majú najaktuálnejšie informácie
 • lepšie zapojenie zákazníka na projekte
 • ...


 


 Druhy dokumentov  
 • technické a počítačom vytvorené dáta (MicroStation, AutoCAD)
 • plány práce na zákazke, projekte
 • dáta vytvorené kancelárskymi balíkmi (MS Office, Corel Office)
 • vzorové riešenia, predlohy (technické predpisy, vzorové dokumenty,)
 • knižnice značkových kľúčov, symbolov, blokov, buniek, fontov a pod.
 • korešpondencia k projektom
 • fotografie
 • ...
 

Výhody, ktoré Project Wise prináša

 

 • rýchla výmena dát medzi členmi riešiteľského tímu
 • automatizovaná tvorba výkazov 
 • jeden zdroj informácií pre všetkých 
 • podpora zažitých postupov práce 
 • prehľadnejší postup spracovania 
 • menej času a energie strávenej hľadaním správnej informácie 
 • úspora nákladov na ukladanie, tlač a distribúciu dát

 

 

Osem možností, ako získať čas aj peniaze  

 1. zníženie nákladov na tlač, vykresľovanie a zasielanie - spočítajte, koľko Vás stoja reprografické služby, tonery, papier, náplne a pod. Nezabudnite na čas, ktorý strávite výrobou papierových výstupov. Jeden zo zahraničných odhadov hovorí o 2% objeme z koncovej ceny projektu.
 2. prístup k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek - prečo má podľa prieskumov len 10% používateľov prístup k potrebným informáciám ? Pokiaľ spolupracujete s firmami z iných miest, využívanie internetu Vám usporí prostriedky na kuriérov alebo poštu alebo sa vyrovná nákladom na zriadenie a správu web-stránky.
 3. lepšie zdieľanie informácií - pokiaľ máte množstvo výkresov, fotografií, textov a potrebujete ich zverejniť, dajte ich k dispozícii na jednom mieste pre všetkých poverených.
 4. menšie náklady na zaškolenie - najjednoduchšie je používať internetový prehliadač. Napriek zložitosti dát, je možno pomocou riešenia ProjectWise zobrazovať inžinierske výkresy v prostredí internetového prehliadača. Pokiaľ sú na spracovanie dát ďalšie požiadavky, možno použiť modul na plný prístup k dátam (zmeny, doplnky)

 5. znižovanie nákladov na zavedenie - ak si zaobstaráte ProjectWise, dostanete k tomu podporu od autorizovaného partnera so skúsenosťami. Počas niekoľkých dní je možné riešenie ProjectWise inštalovať a nastaviť tak, aby sa v riešení zachytili Vaše pracovné zvyklosti a postupy.
 6. lepšia spolupráca v skupinách - ProjectWise sa stane srdcom riešených zákaziek: cez neho bude zabezpečený chránený prístup k dátam všetkých druhov. Súčasný prístup do spracovávaných údajov je zabezpečený v režime čítania, takže ktokoľvek má vždy prístup k dátam.
 7. prepojenie bez komplikovaných sietí - ProjectWise nenarúša Vašu existujúcu konfiguráciu počítačovej siete ale využíva ju. Okrem toho vie využiť prostredie siete internet.
 8. kompatibilita medzi rôznymi zariadeniami - web browser je univerzálny prehliadač. Bez ohľadu na typ počítača a operačný systém môžu poverení používatelia bezpečne pristupovať k dátam. Podľa niektorých odhadov, až 27% pracovného času je strávených riešením problémov s operačným prostredím počítačov.