iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

PowerMap

PowerMap je aplikácia pre podporu činností pri zbere a spracovaní dát pre informačné systémy rôzneho druhu. Umožňuje v prehľadnom prostredí vytvárať a editovať 2D údaje. Zobrezovať môže ako 2D tak aj 3D údaje.

Aplikácia vychádza zo základnej funkčnosti PowerDraft-u, obohatená je o možnosti GeoGraphics-u a databázové rozhranie. Toto všetko robí z PowerMapu výkonnú alternatívu na pracoviská GISov alebo mapovania, prípadne pre vyhodnocovanie geodetických meraní. 


Niektoré vlastnosti:

Vektorové aj rastrové referenčné súbory

AccuDraw a SmartLine

IntelliTrim

Užívateľské čiary a multičiary

Asociatívne vzorovanie, šrafovanie a kótovanie

Podpora OLE 2

Výber buniek, štítkov

Podpora pracovných prostredí a tabletových menu

TlačBentley PowerMap môže spracovávať dáta vo formáte DGN alebo DWG, priamo čítať vie tiež formáty súborov SHP a MXD. Importovať umožňuje viacero štandartných vektorových a rastrových formátov.

Na pomoc činnostiam súvisiacim s čistením a prípravou dát pre následné využitie sú k dispozícii ďalšie funkcie:

možnosti presnej manipulácie s prvkami

analýzy lineárnych sietí

tvorba a editácia sietí

čistenie dát a vyhodnocovacie nástroje pre mapovanie

automatické vyhľadávanie a oprava nepresností a iných závad

Bentley PowerMap je dobrou platformou pre ďalší rozvoj:

Visual Basic for Applications (VBA)

podpora jestvujúcich MDL aplikácií

Topology Macro Language (TML)

výkonný skriptovací jazyk pre spracovanie, anylýzu a výkazy