iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Systémový servis

 
Na to, aby Vaša práca bola efektívna, je nutné, aby efektívne a spoľahlivo pracovali aj nástroje, ktoré používate. Z pohľadu informačných technológií (IT) to je počítač, tlačiareň, server, sieťové prepojenie s vedľajším počítačom, či internetové pripojenie. A to všetko nie len spoľahlivo, ale aj bezpečne.
 
Službu poskytujeme ako sumár troch súčastí:

 • Návrh - obsahom je navrhnúť správnu architektúru technickej kancelárie, či už ide o projekčnú CAD kanceláriu, alebo kanceláriu používajúcu štandardné kancelárske nástroje. 
 • Servis - už existujúce počítačové vybavenie kancelárie je nutné priebežne udržiavať a jej softvér vybavenie, napr. operačný systém, aktualizovať. Takýto servis zabezpečujeme podľa potreby priamo na mieste, alebo vzdialeným prístupom. 
 • Rozvoj - s postupom času prichádza potreba rozvoja IT kancelárie. Či už z dôvodu rastu kancelárie, alebo potreby obmeny. Priebežný rozvoj by mal akceptovať svoje okolie tak, aby kancelária po stránke IT vždy tvorila kompaktný celok.
   
Na základe našich dlhoročných skúseností, zabezpečujeme služby vo všetkých troch spomínaných úlohách.

Podrobnejšie to znamená :
 • návrh, optimalizácia a konfigurácia PC a  notebookov
 • návrh, optimalizácia a konfigurácia serverov podľa určenia ich využívania
 • optimalizácia ceny a realizácia nákupov licencií softvérového vybavenia
 • návrh a konfigurácia sieťového vybavenia (aktívnych aj pasívnych prvkov)
 • dodávka a sprevádzkovanie výpočtovej techniky priamo na mieste
 • inštalácie a nastavenia operačných systémov
 • návrh a konfigurácia internetového pripojenia a elektronickej pošty
 • priebežný servis a údržba a rozvoj
 • zálohovanie dát
 • riešenie krízových stavov pri spracovaní dát
 • zriaďovania a prevádzka služieb vzdialeného prístupu k dátam
 • riešenie bezpečnosti
 • technická starostlivosť o výpočtovú techniku
 • zastupovanie pri komunikácii so subdodávateľmi technológií alebo externými kooperantami

 
Systémový servis zabezpečujeme podľa dohody na základe servisnej zmluvy, alebo konktrétnej jednej úlohy. Poskytujeme poradenstvo, alebo zastupujeme klienta pri komunikácii s externými dodávateľmi IT. Nemusíte mať stále zamestnanca vyhradeného len pre úlohy spojené so starostlivosťou o IT.
 
 

"Zaoberajte sa svojou prácou,
nie údržbou zariadení."