iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Školenia

Kladiete si takéto otázky ?

  • Trápite sa štúdiom nových vlastností aplikácie, ktorú používate Vy alebo Vaši zamestnanci ?

  • Platíte pravidelné poplatky za upgrade aplikácií ale pracujete stále so staršími verziami ?

  • Počuli ste od konkurencie o efektívnejších postupoch ale neovládate ich ?

Ak ste aspoň raz odpovedali „áno“, môžete využiť našu ponuku školení a konzultácií.
 

Sme pripravení poskytnúť ako štandardné školenia definované výrobcom aplikácie, tak aj upravené školenia podľa Vašich konkrétnych podmienok. Tento variant je aj najviac obľúbený medzi našimi zákazníkmi.

K dispozícii sú hlavne naši vlastní školitelia. Pre produkty alebo témy, ktoré neškolíme vlastnými silami, zabezpečujeme autorizovaných školiteľov.

Naša spoločnosť je zapojená do programu Bentley Institute pre poskytovanie autorizovaných školení produktov Bentley. Školenia Bentley produktov dopĺňame o vlastné, miestnym podmienkam prispôsobené osnovy, študijné materiály a školiace dátové sady. Pri vybraných aplikáciách (napr. rodina InRoads, RailTrack) sä súčasťou materiálov zo školenia aj sady lokalizovaných nastavení, príručiek a výukových videí pre neskoršie opakovanie prebraných tém. 

Odporúčaným postupom je po školení nadviazať konzultáciami priamo na pracovisku zákazníka.

Naša ponuka školení je orientovaná na rôzne aplikácie :

iNGs (napr. iNGs_GEO, Výstuž, MSet),

Bentley Systems : MicroStation, PowerCivil, PowerDraft, InRoads, Site a iné.

Transoft Solutiuons: AutoTURN, AutoTURN Pro 3D

-  v prípade záujmu: aplikácie iných výrobcov (Microsoft, Oracle, GISOFT, TRICAD, ...)
 

 


 

 


 
 

   „Pracujte s aplikáciou –
       nedopustite, aby ona pracovala s Vami !“