iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Programátorský servis

Ponúkame služby vývoja aplikácií na mieru. Orientujeme sa v rôznych jazykoch, špecialitou je zameranie na Bentley produkty.

Skúsenosti máme s týmito prostrediami a nástrojmi:

  • CAD programy MicroStation (V7 a aj V8) - programovacie jazyky MicroStation BASIC, MDL, Java, VisualBasic, C#, .NET

  • databázové aplikácie - ORACLE, Microsoft SQL, FoxPro

  • web stránky - programovacie jazyky HMTL, ASP, PHP, .NET


Viacero realizovaných projektov nám potvrdila záujem zákazníkov hlavne o nástroje pre finalizáciu spracovania dát , a tiež o vyhodnocovacie nástroje. Pri nich s výhodou spájame skúsenosti s tvorbou nástrojov pre MicroStation (MDL, C#) prostredie a MS Office (C#, VB.NET) prostredie. Kombináciou oboch sme dosiahli zaujímavé riešenia, ktoré zefektívnili prácu s dátami na konkrétnych projektoch.

Pri konktrétnych projektoch v komunikácii so zákazníkom najprv podrobne definujeme riešený problém a na pilotnom projekte určíme smer riešenia. Potvrdíme si tiež vývojové a behové prostredie aplikácie.

Vytváranie programov podľa špecifických požiadaviek (zadania) zákazníka:

  • v prostredí CAD programu MicroStation (V7 a aj V8)

  • programovacie jazyky MicroStation BASIC, MDL, VisualBasic, C++, .NET

  • databázové systémy ORACLE, Microsoft SQL, FoxPro

  • príprava web stránok, programovacie jazyky HMTL, ASP, PHP, .NET


 "Aplikácie treba používať,
nie vyvíjať
."