iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Konzultácie

Sú to služby, ktoré sú orientované na problémy zákazníkov. Nepreberá sa teória, ale riešia sa skutočné problémy.

Konzultácie sú veľmi obľúbenou službou, ktorú zákazníci radi využívajú. Dáva im pocit istoty a dovoľuje sa im sústrediť na problémy súvisiace priamo s predmetom ich činnosti.

Konzultácie sú službou, ktorá sa vykonáva zvyčajne na pracovisku zákazníka. V dohodnutých reakčných dobách naši pracovníci prichádzajú k zákazníkovi a spoločne riešia konkrétne problémy. Vo všetkých prípadoch zákazníka učíme ako problém riešiť. Naši pracovníci sa termínovo aj vecne prispôsobia zákazníkovi a spoločne hľadajú to najlepšie riešenie.

Vzťah so zákazníkom je definovaný na základe Zmluvy o dielo na vykonávané práce s garantovanou cenou zásahu, reakčnými dobami a inými voliteľnými podmienkami. Počas poskytovania služby sa vedie záznam o vykonaných zásahoch.

Niektoré z činností vykonávaných v rámci tejto služby:
• Odpovede na pripravené dotazy zákazníka
• Návrh pracovných postupov
• úplná konfigurácia aplikačného softvéru do konkrétnych podmienok klienta
• nastavenie operačných systémov a periférií
• vývoj špecializovaného aplikačného vybavenia
• príprava smerníc pre spracovanie dát
 "Zarábajte,
            neriešte problémy !"