iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Dátový servis

Stoja aj pred Vami takéto problémy ?

 • Neviete si poradiť s konverziami medzi formátmi ?
 • Neviete vytvoriť knižnicu buniek alebo užívateľských čiar?
 • Potrebujete nastaviť konverziu medzi DWG a DGN formátom ?
 • Potrebujete preformátovať veľké objemy dát ?
 • Potrebujete zdigitalizovať papierovú dokumentáciu, vyrobiť 3D model z projektovej dokumentácie ?


Vieme Vám pomôcť.

Naši skúsení pracovníci sa orientujú v problematike a vedia definovať ten správny postup, prípadne doplniť existujúcu výbavu a doprogramovať potrebné nástroje.

Príklad dátového servisu:

 • konverzia medzi vektorovými formátmi DGN V7, DGN V8, DWG (od verzie 2.6 až po verziu 2004) a DXF,

 • oprava (záchrana dát) z poškodených DGN V7 súborov,

 • tvorba 2D digitálnych vektorových výkresov z papierových podkladov,

 • tvorba 3D digitálnych vektorových modelov z 2D podkladov (papierových alebo digitálnych výkresov)

 • tvorba 2D aj 3D buniek (značiek),

 • vytváranie užívateľských čiar,

 • vytváranie Digitálnych Terénnych modelov a vrstevnicových plánov,

 • skenovanie papierových podkladov (prevod do požadovaného digitálneho rastrového formátu napr. pdf, cit, jpeg, ...),

 • prevod dát z rastrového do vektorového formátu (vektorizácia),

 • úprava (registrácia) rastrového podkladu (výkresu) do súradníc (S-JTSK),

 • kontrola obsahu dgn výkresov a ich porovnanie s predpisom pre kresbu (smernicou).

   

 Cena dátových služieb v závislosti na:

 • kvalite vstupných dát,

 • požiadavkách na výstupný tvar,

 • objeme prác,

 • termíne."Ušetrite čas pri rutinných činnostiach !"