iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Bentley SELECT

 
Bentley Select je zmluva, ktorú môže uzavrieť zákazník s Bentley Systems. Naša spoločnosť pôsobí ako poverený partner pre koordináciu a poskytovanie služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy. Je to služba, na ktorú má zákazník nárok, pokiaľ uzavrie s Bentley Systems zmluvy Select za dohodnutých podmienok. Komplexný pohľad na služby v rámci Select-u je možno získať priamo na web stránke selectservices.bentley.com.
BentleySelect logo

Update/upgrade produktov

Uzavretie zmluvy Bentley SELECT oprávňuje používateľa na uprade predplatených aplikácií z ľubovoľnej predchádzajúcej verzie. Samostatná cenníková položka na upgrade už zakúpenej licencie ani neexistuje. Aktualizáciu aplikácie si používateľ môže vykonať cez portál selectservices.bentley.com. Môže si tiež objednať cez predplatenú doručovateľskú službu CD s vybranými aplikáciami (MySelectCD). Štvrťročne je k dispozícii možnosť nechať si zaslať až 5 ks CD.


Vybrané produkty a vylepšenia

Väčšina noviniek je dostupná skôr pre používateľov s uzavretým SELECT-om, dostupné sú tiež priebežné aktualizácie – tzv. medziverzie. Dostupnosť inštalácií je cez portál selectservices.bentley.com a službu MySelectCD. Okrem toho sú používateľom so zmluvou Bentley SELECT k dispozícii zdarma doplnkové licencie niektorých aplikácií – napr. ku každej licenci MicroStation je pridaná univerzálna licencia ku všetkým klientskym aplikáciám k serverovým riešeniam Bentley  (ProjectWise, GeoWebPublisher a pod.)
 

Licencovanie

Aplikácia SelectServer umožňuje centralizované uloženie licencií a ich distribúciu v počítačovej sieti – tzv. plávajúce licencie. Umožňuje tiež sledovať využívanie jednotlivých licencií v sieti cez administrátorské rozhranie. Možnosť tohto licencovania trvá počas doby trvania zmluvy Bentley SELECT. Ku všetkým predplateným licenciám je možné tiež získať tzv. domácu licenciu určenú na testovanie a štúdium.
 

Zámena licencií

Raz ročne si môže používateľ s Bentley dohodnúť zámenu licencií podľa jeho aktuálnych potrieb. Musia byť dodržané stanovené podmienky – napr. nemôže dôjsť k zvýšeniu počtu licencií. Každý prípad zámeny licencií sa posudzuje individuálne.
 

Podpora 24/7/365

Technická podpora je poskytovaná na všetky produkty Bentley, všetkých platforiem a jazykových mutácií prostredníctvom globálnych centrál podpory.
 

Školenie na diaľku

V rámci zmluvy SELECT má používateľ k dispozícii sadu školení, ktoré môže absolvovať na diaľku (OnDemand eLearning), prípadne využiť niektoré školenia zdarma.