iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Nástroje a pomôcky

iNGs_STN013411

Knižnica značiek a knižnica čiar podľa STN 01 3411 – Mapy veľkých mierok určená pre používanie v prostredí Bentley CADov.

iNGs_ExitLane

Makro ExitLane slúži na vykreslenie klinu vyraďovacieho alebo zaraďovacieho úseku v zmysle
STN 736102 článok 6.9.5.