iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Inžinierske stavby

iNGs_Geo Výškopis

Aplikácia slúži na prácu s výškopisom. Ponúka množstvo nástrojov: od importu bodov cez priečne rezy, pozdĺžny profil až po výpočet kubatúry. Nechýba ani podpora formátu LandXML.

iNGs_STN013411_plus

Knižnica značiek (súbor .CEL) a knižnica čiar (súbor .RSC) podľa STN 01 3411 – Mapy veľkých mierok. Okrem normou definovaných značiek a čiar sú súčasťou knižnice aj značky nad rámec normy, no v praxi bežne vyžadované. Prepracovaný kódový ...

iNGs_ExitLane

Makro ExitLane slúži na vykreslenie klinu vyraďovacieho alebo zaraďovacieho úseku v zmysle
STN 736102 článok 6.9.5. Vyraďovací pruh je možné vytvoriť na línii (v priamej), na oblúku alebo na ľubovoľnej krivke (v prechodnici).

PowerCivil for Czech

PowerCivil je nová komplexná aplikácia od Bentley, ponúkajúca inžinierom projektantom pružný 2D/3D nástroj pre návrh líniových stavieb a stavieb v teréne. Nevyžaduje sa žiadna CAD platforma: PowerCivil beží vo svojom vlastnom CAD prostredí s možno ...

InRoads Site

InRoads Site je produkt  Bentley Systems pre spracovanie zameraní terénu, geometrií, návrh nových diel a ich vyhodnotenie. InRoads Site patrí do rodiny produktov InRoads od Bentley Systems. Umožňuje pracovať všestranne s terénom, navrhov ...

InRoads

InRoads je kompletný nástroj pre návrh líniovej stavby. Návrh geometrie, priečne a pozdĺžne rezy, klopenie, parametre tvorby svahov telesa stavby, výkazy výmer, objemov, plôch, súradníc a ďalšie funkcie sú obsiahnuté v jednotnom, ľahko čitateľnom ...

Power Rail Track

Bentley Rail Track XM Edition je nová aplikáxia pre návrh železničného koridoru. Spája v sebe to najlepšie z jej predchodcov: InRail-u a MXRAIL-u a pridáva Ďalšie vylepšenia. Beží v prostredí MicroStation aj AutoCad.

AutoTURN

Výkonný analytický CAD software pre sledovanie  a simuláciu pohybu vozidiel. Používajú ho dopravní inžinieri, architekti a konštruktéri k vyhodnoteniu návrhov pohybu vozidiel pri projektoch ciest alebo parkovísk. Vďaka podpore rôznych noriem ...

AutoTURN InSite

Mladší brat k AutoTURN-u. Cenovo výhodnejšía a funkčne kompaktnejší variant riešenia témy obalových kriviek vozidiel. Obsahuje základnú funkčnosť na jednoduchšie úlohy. Neobsahuje žiadnu knižnicu vozidiel, zákazník si buď nadefinuje svoje typické ...

ParkCAD

ParkCad je používateľsky príjemná CAD aplikácia, ktorá Vám pomôže navrhnúť project parkovacích miest podľa zadaných kritérií. Následné zmeny možno vykonať on-line nad existujúcim návrhom.