iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Aplikácie na mieru

Evidencia leteckých prekážok pre Letecký úrad SR

 

newISGZ

Informačný systém newISGZ bol vytvorený špeciálne pre potreby Geodetického a kartografického úradu, za účelom správy a evidencie bodov Geodetických základov,  geodetických prác týkajúcich sa bodov GZ a evidenciu väzieb bodov na špecializované si ...

iNGs_Most

Nástroj na konverziu dát zo špecializovaného formátu zberu dát do grafikcého prostredia formátu DGN.

Aplikácia vznikla na podnet zákazníka.

Podrobnosti Vám radi poskytneme.

iNGs_Backup

Pomôcka, ktorou je možné rozšíriť možnosti zálohovania spracovávaného súboru v prostredí MicroStation.

Aplikácia vznikla na podnet zákazníka. Okrem jednoduchej zálohy otvoreného súboru je možno nadefinovať viacero záloh: 3 časové interval ...

iNGs_VWKontrola

Nástroj pre kontrolu štruktúry dát vo formáte DGN. Aplikácia vznikla na žiadosť zákazníka.

Rozširuje možnosti MicroStation o podrobnejšiu kontrolu dát v DGN podľa zadefinovaných podkladových dát zákazníka. Zákazník pritom nie je závislý na ...

iNGs_MM

Aplikácia na vyhľadávanie meracích miest v technologických výkresoch. Podkladom sú textové a výkresové súbory DGN. Aplikácia na základe zadanej identifikácie otvorí zodpovedajúci výkres s predmetným meracím miestom.

Aplikácia vypracovaná p ...