iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Nová verzia iNGs_Geo má číslo 4.60

Podstatne sú rozšírené možnosti práce s výškopisom. K nástrojom Svahové čiary, Vrstevnice, Rezy v 3D a Kubatúra k rovine pribudlo 5 nových nástrojov:
  • Import z LandXML,
  • Export do LandXML,
  • Rez trojuholníkovou sieťou,
  • Pozdĺžny profil vedenia,
  • Kubatúra medzi povrchmi.

Nástroj Trojuholníková sieť je vylepšený.

Ďalej je rozšírená funkčnosť nástroja Legenda, ktorý teraz umožňuje vykresliť zoznam značiek (buniek) a používateľských druhov čiar aj zo zobrazených referencií. Pri kreslení polohopisu pomáhajú nové nástroje Vloženie značky a Prebratie prvku.

Viac informácií nájdete na stránke o iNGs_Geo.