iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Nová verzia iNGs_Geo 5.0

Prináša viacero nových nástrojov ako napr. Zmena trojuholníkov, Priečne rezy či Vloženie súradníc. Možnosti viacerých nástrojov boli vylepšené, napr. do pozdĺžneho profilu sa teraz vykresľujú aj križujúce vedenia, zvýšená bola presnosť prepočtu do ETRS89 a UTM súradníc a mnoho ďalších...

Podrobnejšie informácie o novinkách nájdete na stránke Zoznam zmien.