iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Nová verzia iNGs_Geo 4.0

 Čo je v iNGs_Geo 4.0 nové? Vymenujme to najdôležitejšie:
  • možnosť zadania ľubovoľnej používateľskej mierky
  • informácia o mierke výkresu je zdieľaná s aplikáciou MSet
  • prepínač Zredukuj výšku o stovky metrov v dialógovom okne nástrojov Import bodov, Vloženie bodu a Úprava bodu
  • pri importe bodov (kódovanej kresby) je možné nastaviť či sa bude línia vykresľovať ako lomená čiara alebo na seba nadväzujúce úsečky
  • položka Prírastok čísla bodu po vložení v dialógovom okne nástroja Vloženie bodu
  • prepínač Umiestni interaktívne v dialógovom okne nástroja Omerná miera prvku
  • položka Max. dĺžka strany trojuholníka v dialógovom okne nástroja Trojuholníková sieť
  • nástroj Rezy v 3D
  • dialógové okno Nastavenia
  • a množstvo ďalších drobných vylepšení...

Viac informácií nájdete na stránke o iNGs_Geo