iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs_STN013411_plus

Knižnica značiek v zmysle ako aj nad rámec STN 01 3411 Mapy veľkých mierok.
iNGs_STN013411_plus obsahuje všetky bodové (bunky) a líniové (používateľské čiary) značky definované v STN 01 3411 Mapy veľkých mierok plus značky nad rámec STN 01 3411.
Viac informácií nájdete na stránke: iNGs_STN013411_plus