iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

FlexUnits - šikovná pomôcka inžiniera

Internetovú stránku iWare Apps spoločnosti Bentley sme už predstavovali. Tak len pripomenieme, že sa jedná o web stránku, ktorá obsahuje rôzny, zdarma poskytovaný softvér z dielne Bentley Systems. Jedným z nich je nástroj FlexUnits.
FlexUnits
je program na rýchly prepočet jednotiek. Prepočty je možné robiť v metrickej sústave, angloamerickej sústave a aj prevod medzi nimi.
FlexUnits
má dostatočne veľký z áber. Pre príklad, obsahuje prevod jednotiek pre dĺžku, plochu, objem, rýchlosť, teplotu, krútiaci moment, prietok, viskozitu, prácu a ďalšie.
FlexUnits
nájdete na stránke iWare Apps for Interoperability