iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Bentley speedikon Architectural a Industrial lokalizovaný.

Dnešným dňom (4.5.2011) bola uvedená lokalizovaná verzia architektonického a projekčného systému Bentley speedikon Architectural a Bentley speedikon Industrial pre MicroStation, alebo PowerDraft
speedikon Architectural je určený pre architektonický návrh budov a projektovanie konštrukcií pozemných stavieb. speedikon Industrial je určený na projektovanie priemyselných stavieb.
Lokalizácia systému speedikon zahŕňa preklad prostredia a implementáciu noriem STN.
Bentley speedikon vytvára 3D model objektu a zároveň aj výkresovú dokumentáciu v zmysle platných STN pre stupne dokumentácie DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie), PSP (projekt pre stavebné povolenie) a aj generovanie podkladov pre iné stavebné profesie, či podkladov pre informačné systémy správy budov.