iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

SKSI seminár: Nové produkty pre projektovanie Dopravných stavieb

Organizovali sme ho spolu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, sekcia Inžinierske stavby – Dopravné stavby, región Bratislava.

Seminár je určený ASI v odbore Inžinierske stavby - Dopravné stavby.

Cieľ seminára: oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov so zameraním na dopravné stavby s najnovšími aplikáciami na platforme MicroStation aj AutoCAD z ponuky iNGs.

Program:

• Otvorenie seminára

• CAD: MicroStation/PowerDraft
Ing. Pavel Bezák (iNGs)

• Projektovanie ciest
InRoads, InRoads Site, PowerCivil
Ing. Robert Koráb (iNGs)

• Pomôcky iNGs
iNGs_ExitLane, iNGs_Geo,
iNGs_Road, iNGs_STN...
Ing. Pavel Bezák (iNGs)

• Obalové krivky vozidiel, parkoviská, kruhové objazdy
AutoTurn, AutoTurn Light, ParkCAD, Torus
Ing. Robert Koráb (iNGs)

• Diskusia a ukončenie seminára
Ing. Ján TomkoPrednášajúci:
iNGs: Pavel Bezák, Robert Koráb

Miesto/Dátum:
17.5.2010 - Bratislava, Sídlo SKSI, Mýtna 29, zasadačka 3.poschodie


SKSI + iNGs team.