iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Seminár Pozemkové úpravy na Slovensku II


Organizátori:
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Komora geodetov a kartografov Slovenský zväz geodetov

Cieľ seminára:
Poskytnúť účastníkom prehľad o súčasnej úrovni spracovania projektov pozemkových úprav na Slovensku. Sprostredkovať aktuálne informácie z technickej a legislatívnej oblasti. Nadviazať na seminár Pozemkové úpravy na Slovensku, ktorý sa konal v septembri 2001 v Košiciach. 

Dátum:25. - 26. október 2007

Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso


Priebeh seminára:
Seminár mal vysokú odbornú úroveň. Účastníci si vypočuli príspevky od rôznych dotknutých inštitúcií a organizácií. Čas, vopred vyhradený, nestačil a zúčastnení sa už dnes tešia na budúci ročník.
Naša spoločnosť bola zúčastnená ako jeden zo sponzorov akcie. Na seminári zaznela prednáška p.Ing.Biža o využívaní aplikácie POZEM SR v jeho praxi.