iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

iNGs Info Deň 2018

Ďakujeme za účasť ! Seminár  iNGs Info Deň tohto roku spojený s BIM seminárom sa  zaoberal novými riešeniami a námetmi pre inžiniersku prax, ako aj aktuálnymi témami.

Termíny a miesta:

  15.5.2018 v Pezinku, Hotel Vinársky Dom
            (www.vinarskydom.sk)  
 
  17.5.2018 v Liptovskom Mikuláši, Hotel Jánošík
            (www.hoteljanosik.sk)   Seminár iNGs Info Deň

Úvod, iNGs 2018 
  Bentley aplikácie a CONNECT edition
  Context Capture Cloud  
  iNGs_Geo CONNECT edition
Connect Client a novinky v licencovaníBIM seminár

  BIM - princípy  - princípy, pojmy, technológie, CDE
  BIM prax - 1.časť - spoločné vlastnosti
  BIM prax - 2.časť - aplikácie
  Metodika BIM 

Prednášajúci:
Pavel Bezák, Robert Koráb, Tomáš Staněk 
Miroslav Maťaš (Bentley)


Váš 
iNGs team