iNGs homepageO nás/
iNGs spol. s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
ings@ings.sk
02 / 4829 1540
Kontakty

Geodézia a kartografia v doprave 2011, Skalica

Miesto: Hotel Patriot, Skalica
Dátum:  12. - 13.09.2011

Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálny stav, možnosti rozvoja a trendy geodézie a kartografie v železničnej, cestnej, leteckej, vodnej doprave  a telekomunikáciách, ako aj na poznatkoch a skúsenostiach dokumentovať uplatnenie geodetov a kartografov v dopravnej investičnej činnosti, v špecifickej projekčnej činnosti a v rôznorodej realizačnej činnosti za podpory nových prístrojových a informačných technológií.

Mali sme česť sa zúčastniť a tiež podporiť túto akciu sponzorským príspevkom.

Viac informácií:  www.ssgk.sk/doprava.htm